Skip to main content

Akcionari

3 Banka ima četiri glavna akcionara, koji zajedno imaju 98% udela u banci, i oni kroz finansijsku i savetodavnu podršku omogućavaju 3 banci da ostvaruje svoje strateške ciljeve.

Sva četiri glavna akcionara su članovi Globalne alijanse banaka s vrednostima (GABV), nezavisnog pokreta banaka koje imaju zajedničku misiju da svojim finansiranjem podstiču pozitivne ekonomske i socijalne promene, kao i očuvanje životne sredine.

Umwelt Bank

UmweltBank je osnovana 1997. godine u Nirnbergu u Nemačkoj prateći ideju da banka može biti istovremeno i održiva i ekonomski uspešna. Kao banka koja je specijalizovana za kreditiranje održivih projekata, tokom ovih 20 godina ne samo da je uspela da ostvari kontinuirani rast, već je istovremeno povećala svoj pozitivan uticaj na društvo i životnu sredinu. Cilj UmweltBank je da se budućim generacijama u nasledstvo ostavi svet vredan življenja. Najveća snaga Banke je finansiranje rešenja koja uključuju obnovljive izvore energije kao i finansiranje izgradnje održivog stambenog prostora. Više informacija na umweltbank.de.

Triodos Investment Management (Triodos IM)

Triodos Investment Management (Triodos IM) sa sedištem u Zajstu u Holandiji, povezuje širok spektar investitora koji žele da njihov novac pokreće trajne i pozitivne promene preko inovativnih preduzetnika i održivih biznisa. Da bi to postigao, Triodos IM podržava i podstiče sektore koji su ključni za tranziciju ka svetu koji je pravedniji, održiviji i humaniji. Triodos IM zasniva svoje aktivnosti na temeljima znanja koje je građeno tokom 25 godina investiranja u sektore kao što su zelena energija, finansijska inkluzija i održiva poljoprivreda, ali investira i u kompanije koje materijalno doprinose tranziciji ka održivom društvu. U potpunosti je u vlasništvu Triodos Bank NV, koja je osnovana 1980.godine i danas je vodeća finansijska institucija u održivom bankarstvu. Više informacija na triodos-im.com.

Opportunity Transformation Investments Inc i Opportunity International

Opportunity International je globalna organizacija osnovana 1971.godine u Čikagu (SAD) sa vizijom obezbeđivanja pristupa finansijskim sredstvima i pružanja mogućnosti za ostvarivanje prihoda onima sa otežanim pristupom bankarskim uslugama. Mreža mikrofinansijskih institucija Opportunity International danas je aktivna u više od 20 zemalja sveta.

Opportunity Transformation Investments Inc. (OTI) je holding kompanija osnovana u junu 2000.godine čiji je primarni cilj držanje vlasničkih udela u Opportunity International partnerskim bankama. Godine 2002. OTI je osnovao Opportunity Štedionicu u Novom Sadu radi obezbeđivanja finansijskih usluga mikro i malim preduzetnicima i podrške zapošljavanju u Republici Srbiji. Više informacija na www.opportunity.org

GLS bank

GLS bank je osnovana 1974. godine u Bohumu u Nemačkoj i od tada je održivost ugrađena u temelje GLS banke, u skladu sa njihovim najvažnijim principom koji glasi: Novac je za ljude. Kao licencirana banka koja se vodi vrednostima održivosti i etičkog poslovanja, svojim klijentima nudi sve bankarske usluge, od tekućih računa preko finansiranja građevinskih projekata pa sve do kapitalnih investicija. Svaki klijent može postati član odnosno akcionar GLS banke. Uz potpunu transparentnost poslovanja i profesionalne zaposlene, Banka kroz svoje ciljeve pruža trostruki benefit: za ljude, za planetu i za ekonomski boljitak njenih članova i klijenata. Više informacija na gls.de.