Skip to main content

Devizni tekući račun

3 Banka u ponudi ima devizni tekući račun u valuti evro. Korisniku deviznog tekućeg računa dostupne su sledeće usluge:

  • Plaćanje prema inostranstvu i lični prenos sredstava plaćanja prema inostranstvu
  • Prijem sredstava iz inostranstva na devizni tekući račun
  • Transfer sredstava po osnovu kupoprodaje/zakupa nepokretnosti
  • Prenos sredstava sa deviznog tekućeg računa na dinarski tekući račun ili na devizni štedni račun u 3 Banci
  • Prenos sredstava sa deviznog tekućeg računa klijenta u Banci na račun klijenta u drugoj banci u zemlji
  • Uplata efektiva na devizni tekući račun
  • Isplata efektive sa deviznog tekućeg računa

Na sredstva na deviznom tekućem računu Banka ne obračunava kamatu.

Opšti uslovi otvaranja vođenja i gašenja platnih računa i pružanja platnih usluga, Terminski plan i Tarife dostupni su na sledećem linku.