Skip to main content

Digitalno potpisana e-mail poruka

U uslovima sve učestalijih pojava fišing prevara, 3 Banka a.d. Novi Sad je uvela digitalno potpisivanje e-mail poruka. S toga, sve e-mail poruke koje Vam budu prosleđene od strane Banke sa mail adrese 3bank.obavestenja@3bank.rs biće digitalno potpisane.

Digitalnim potpisivanjem e-mail poruke obezbeđuje se integritet dostavljene poruke (dokaz da je poslata poruka ostala nepromenjana tokom puta od Banke do klijenta), i omogućava da se pouzdano utvrdi da je poruku poslala Banka, odnosno identitet pošiljaoca poruke.

Ukoliko koristite Outlook (poseduje funkcionalnost automatske provere validnosti digitalnog sertifikata kojim je poruka digitalno potpisana) dokaz da je mejl digitalno potpisan je prikazan u zaglavlju mejla oznakom („značkicom“)

U slučaju da digitalni potpis nije ispravno verifikovan umesto ove oznake („značkice“) stajaće znak pitanja ili upozorenja.

Preporuka je da se pre otvaranja attachmenta proveri sadržaj sertifikata koji je korišćen za potpis e-mail poruke, tako što ćete mišem kliknuti na

U prozoru koji se otvorio vidi se poruka The digital signature on this message is valid and Trusted  koja kaže da je digitalni potpis na ovoj poruci validan (važeći) i da je pouzdan (da mu se može verovati).

Odabirom tipke View Details… otvara se prozor u kome se vidi da je sertifikat izdat od DigiCert SHA2 Assured ID CA sertifikacionog tela i da mu je status Validan.

Klikom na View Certificate, pored validnosti, možete videti da sertifikat važi od 22.11.2021. do 22.11.2022.

Ukoliko koristite npr. Gmail web čitač (browser) za čitanje mejlova napominjemo da on trenutno nema podršku za prikazivanje navedene oznake („značkice“), tako da u mejlu poslatog od 3 banke (sa mejl adrese 3bank.obavestenja@3bank.rs) ona neće biti prikazana, ali je poruka validna i digitalno potpisana.

Primer poruke primljene na Gmail browseru:

Napomena: Kod većine mobilnih telefona sa novijom verzija Androida će raditi mejl klijent sa potpisanim mejlovima (videće se „značkica“). Gmail (kao i druga web bazirana rešenja) mogu u svakom trenutku da promene način prikaza informacija o digitalno potpisanim porukama.

Ukoliko utvrdite, odnosno posumnjate da je došlo do narušavanja integriteta e-mail poruke ne otvarajte priloge iz takve e-mail poruke i obavezno obrišite poruku iz svog e-mail sandučeta. O prijemu neželjenog e-maila obavestite Banku, kako bi ona dalje preduzela adekvatne mere.