Skip to main content

Moje iskustvo u 3 Banci u Srbiji

Leo Wittmann

Uticaj 3 Banke u bankarskom sektoru u Srbiji ogleda se u tome da ona omogućava pristup finansijskim uslugama delu populacije koja ima ograničen pristup finansijskim uslugama, zaposlenima na određeno vreme, penzionerima, maliim preduzeća i malim poljoprivrednim proizvođačima. Kreditima prosečne visine od oko 3.000 evra banka je zadovoljila finansijske potrebe klijenata i pomogla da se otvori i održi preko 300 000 radnih mesta u poslednjih 20 godina poslovanja. Ovi krediti i njihov ekonomski uticaj učinili su 3 Banku ne samo partnerom od poverenja mnogih građana Srbije, već i veoma relevantnim igračem u srpskoj bankarskoj industriji. Preko 50% svih poljoprivrednika u Srbiji koji koriste kredite su klijenti 3 Banke, a svaki treći preduzetnik je na kreditu 3 Banke postavio temelje svog poslovanja.

Rasprostranjenom mrežom ekspozitura i savetnika širom Srbije, 3 Banka smanjuje distancu između svojih usluga i klijenata. Preko 300 kreditnih savetnika provodi dane na terenu kako bi zadovoljili finansijske potrebe svojih klijenata, omogućili obradu preko 4500 kredita mesečno I oni činee kičmu 3 Banke. Za 20 godina poslovanja, na obaj način je odobreno preko 330.000 mikrokredita od kojih je 75% isplaćeno klijentima u ruralnim područjima Republike Srbije.

Kroz aplikaciju na tabletu, kreditnim savetnicima je omogućeno da od prvog kontakta sa klijentom do zahteva za kredit na terenu, svedu posete filijalama za klijente na minimum. Ovo korišćenje digitalne tehnologije je odličan primer pristupa banke u domenu optimizacije poslovanja: postizanje efikasnosti kroz digitalne aplikacije, iako digitalna pismenost ograničava domet digitalnih proizvoda. Korišćenjem digitalnih alata u okviru sopstvenih procesa, umesto da gradi složene mobilne samouslužne aplikacije, banka je u mogućnosti da svojim klijentima pruže lični, besprekorni proces u odobrenju njihovog zajma.

3 Banka nastavlja da smanjuje fizičke barijere prema finansijskim uslugama kroz novi proizvod digitalnog kreditiranja. Ponudila je digitalno iskustvo pozajmljivanja i odobrenje gotovine u roku od nekoliko sati, a ne dana, licima sa ogrnaičenim pristupom kreditima. Banka ima tendenciju da se fokusira na mlađu demografsku grupu, zaposlene na određeno, od kojih se može očekivati viši stepen digitalne pismenosti. Opet, 3Bank ispunjava svoju misiju fokusirajući se na one koji bi inače imali poteškoća u pristupu finansijskim uslugama. Rad sa ovom grupom klijenata banci omogućava da iskoristi visoku stopu digitalne pismenosti, a uz dalju optimizaciju ponude digitalnih kredita i povećanje digitalne pismenosti, otvara potencijal da online kredite prenesu i na druge grupe klijenata 3 Banke. Banka će lansirati i svoj prvi namenski zeleni proizvod početkom 2023. godine, namenjen poljoprivrednim gazdinstvima kojim će finansirati postavljanje izolacije na njihove kuće u cilju postizanja višeg stepena energetske efikasnosti, što će biti od koristi i njihovim klijentima i životnoj sredini. Ovaj proizvod ćebanci omogućiti da razvija svoju izvrsnost u društvenom uticaju, a istovremeno će doprineti smanjenju uticaja na životnu sredinu. Ovaj proizvod je Potonji je takođe predstavljen i podržan u okviru akcionarske strukture 3 Banke, koju čine Triodos, UmveltBank i GLS banka – sve članovi Globalne alijanse za banke s vrednostima.

Dva meseca u leto 2022. godine, imao sam priliku da stažiram u 3 Banci u poslovnom razvoju, da razmenim i posebno učim iz njihovih iskustava. Diplomirao sam početkom 2022. godine filozofiju, političke nauke i ekonomiju, već sam radio za GLS banku od kraja 2018. Najpre u privatnoj i komercijalnoj podršci korisnicima, a kasnije sam imao priliku da se pridružim jedinici Izvršnog odbora za tehničke inovacije. Sa ovim prethodnim iskustvima bankarstva sa uticajem i prvim uvidima u izazove razvoja rešenja za naše klijente, 3 Bankom sam bio zaista impresioniran. Našao sam se u timu Slobodana Smilijkovića i počeo da radim sa njim. Preciznost kojom razvijaju svoje usluge je zaista inspirativna. Morao sam da iskusim 3 Banku, njene zaposlene i klijente. Imao sam priliku da se upoznam sa različitim odeljenjima u celoj banci i stekao sam odlično razumevanje njihove organizacije i njihovog poslovanja.

Prema činjenicama i brojkama koje smo izneli na početku ovog posta, ovo je bilo iskustvo stvarne razlike koju čine usluge za klijente sa ograničenim pristupom bankarskim uslugama. Jedan od ključnih trenutaka za mene je bio odlazak u Temerin sa kreditnim savetnicima kada smo posetili klijente. Nakon što smo prešli prometnu glavnu ulicu, ušli smo u kancelariju klijenta. Nekoliko sekundi kasnije u kancelariju su ušla dvojica muškaraca, za koje se ispostavilo da su bivši klijenti 3 Banke i koji su, videvši svoje kreditne savetnike, došli da se pozdrave.
Posao 3 Banke nije posao NVO, ali zaista pravi uticaj, doprinosi zajednicama u kojima posluje i pomaže u izgradnji ličnih priča o uspehu. Nije altruistički, ali klijenti su u centru njihove pažnje.

3 Banka se bavi pružanjem osnovnih finansijskih usluga sa relativno malim iznosima novca i kratkim rokovima dospeća. Ako prestane da se fokusira na svoje klijente i počne da razvijaju neki drugačiji pristup, bliži onome kako se zamišlja „bankarstvo“ i „bankare“, ostali bi bez svog posla za 12 meseci. Ne radi se samo o tome da rade nešto dobro, ne radi se samo o poslovanju, već o pravednom poslovanju – kreiranju uticaja.

Leto u Srbiji, praksa u 3 Banci i vreme sa kolegama u poslovnom razvoju učvrstile su moju opredeljenost ka bankarstvu sa uticajem i našoj neizbežnoj misiji socioekološke transformacije.