Skip to main content

Kao članica GABV, priključii smo se Inicijativi za potpisivanje sporazuma o sprečavanju širenja fosilnih goriva (FFNPTI) koja predstavlja globalni napor da se podstakne međunarodna saradnja kako bi se ubrzao prelazak na obnovljivu energiju, okončala ekspanzija uglja, nafte i gasa i na kraju postepeno ukidala postojeća proizvodnja pomenutih energenata u skladu sa onim što nauka smatra da je potrebno za rešavanje klimatske krize.

Kao takva, u potpunosti se uklapa sa ciljevima GABV-a da se finansije koriste u službi ljudi i planete. GABV je potpisao Memorandum o pružanju podrške pomenutoj inicijativi, tako da su članovi GABV-a automatski „kvalifikovani“ da pristupe inicijativi ukoliko to žele jer, po definiciji, stavljaju finansije u službu ljudi i planete. Druge finansijske institucije će morati da zadovolje dodatne kriterijume ukoliko žele da budu potpisnici.

U ovoj fazi kampanje nije usvojen konačan tekst sporazuma, ali je inicijativa da sporazum bude  zasnovan na tri osnovna stuba:

Sprečavanje širenja fosilnih goriva (neproliferacija): Sprečiti problem prekidanjem ekspanzije proizvodnje uglja, nafte i gasa.

Pošteni prelazak na druge energente: Pravedan plan za zaustavljanje proizvodnje fosilnih goriva, gde nacije sa većim kapacitetima za bržu tranziciju ka obnovljivoj energiji pružaju podršku drugima širom sveta.

Pravedna tranzicija: Ubrzati korišćenje obnovljive energije i ekonomsku diverzifikaciju koja podrazumeva udaljavanje od upotrebe fosilnih goriva, tako da nijedan radnik, zajednica ili država ne budu izostavljeni