Skip to main content

Poštovani klijenti,

Ukoliko od moratorijuma niste odustali do 10.08.2020. godine, smatra se da ste moratorijum prihvatili. Bez obzira na to, obaveštavamo vas da od moratorijuma na kredite možete odustati i naknadno, u svakom trenutku. Za to je potrebno da podnesete zahtev za odustanak i da ukoliko postoje izmirite sve dospele obaveze po kreditu, kao i obaveze koje bi po planu otplate dospele da moratorijum nije ni nastupio.

Zahtev za odustanak možete podneti na jedan od sledećih načina:

 • Slanjem email-a na adresu: moratorijum@obs.rs (sa vaše email adrese koja je evidentirana kod Banke)
 • Slanjem pošte na adresu Opportunity banke: Bulevar oslobođenja 2a, 21101 Novi Sad
 • Popunjavanjem obrasca za odbijanje moratorijuma u poslovnici ili filijali Banke
 • Pozivanjem Call centra Banke na brojeve telefona: 069 340 50 70, 021 4893 115 ili 021 340 50 70 (radnim danima od 08:00 – 16:00)
Ukoliko izjašnjenje šaljete poštom ili e-mailom, molimo vas da napišete sledeće:

 1. „Želim da odustanem od moratorijuma“
 2. Pored ove izjave, potrebno je da upišete
  1. Ukoliko ste fizičko lice (zaposleni/penzioner) ili registrovano poljoprivredno gazdinstvo:
   Vaše ime i prezime i Vaš JMBG
  2. Ukoliko ste pravno lice ili preduzetnik:
   Poslovno ime pravnog lica ili preduzetnika, kao i MB (matični broj)
 3. Jedino ukoliko koristite više proizvoda banke, a samo za neke od njih želite da odbijete ponudu, potrebno je da precizirate koji su to proizvodi za koje želite odbijanje, tako što ćete navesti broj partije za te proizvode.
 4. Ukoliko izjašnjenje šaljete poštom, molimo Vas da se potpišete.

Ostajte nam zdravo!

Vaša Opportunity banka