Skip to main content

Opportunity banka a.d. Novi Sad 1. oktobra 2019. godine započinje šestu po redu edukativnu kampanju pod nazivom „Pametno zaduživanje“, koja je namenjena korisnicima finansijskih usluga mikrofinansijskih organizacija ali i svih drugih finansijskih institucija. Kampanja je organizovana pod pokroviteljstvom Microfinance Centra iz Varšave – organizacije koja promoviše međunarodne standarde za zaštitu klijenata mikrofinansijskih organizacija i finansijsku edukaciju. „Pametno zaduživanje“ promoviše se u još petnaest zemalja, uključujući Jermeniju, Azerbejdžan, Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Gruziju, Makedoniju, Moldaviju, Crnu Goru, Španiju, Rumuniju, Ukrajinu, Tadžikistan i Grčku.

EDUKATIVNA BROŠURA „PAMETNO ZADUŽIVANJE“

Kao i prethodnih godina, fokus kampanje „PAMETNO ZADUŽIVANJE“ jeste edukacija o tome kako se zadužiti pametno, kako iskoristiti potencijalnu moć kredita i kako ne upasti u zamku prezaduživanja. Krajnji cilj je edukacija građana da pre nego što uzmu kredit budu sigurni da je on u skladu sa njihovim mogućnostima, da nema skrivenih troškova i sitnih slova. Opportunity banka će promovisati kampanju tokom oktobra meseca deljenjem edukativnih materijala o sprečavanju prezaduženosti kao i o upravljanju kućnim budžetom sa svojim klijentima, zaposlenima kao i sa javnošću preko društvenih mreža i web sajta.

Takođe, klijenti Opportunity banke imaće priliku da u besplatnom „Internet kutku“ u četiri filijale Opportunity banke popune „Test finansijskog zdravlja za biznise“ i provere koliko je njihov biznis održiv i zdrav, a i da dobiju neke korisne savete o tome kako da unaprede svoje veštine upravljanja poslovnim finansijama.

Ako i vas zanima na kom ste nivou kada je u pitanju upravljanje finansijama Vašeg biznisa, popunite i vi

TEST FINANSIJSKOG ZDRAVLJA ZA BIZNISE

Microfinance Centar (MFC) je organizacija osnovana 1997. godine u Varšavi koja ima 113 članica koje uključuju mikrofinansijske institucije, investitore i partnerske organizacije iz mikrofinansijske industrije. MFC organizuje obuke, pruža konsultantske usluge, bavi se umrežavanjem i istraživačkim radom u ime svojih članica sa ciljem unapređenja mikrofinansijskih usluga u Evropi i Centralnoj Aziji. MFC promoviše međunarodne standardne zaštite klijenata mikrofinansijskih organizacija i finansijsku edukaciju.

Pogledajte i kratak video o pametnom zaduživanju