Skip to main content

Šta je to ekološki otisak interneta?

Termin ekološki otisak je merilo koje predstavlja emisiju gasova sa efektom staklene bašte svakog pojedinca na godišnjem nivou i omogućava nam da proverimo koliki je naš lični uticaj na klimatske promene.

Ekološki otisak naših uređaja, interneta i sistema koji ih podržavaju čini 3,7% globalnih emisija staklene bašte, slično avioindustriji. Predviđa se da će se ove emisije udvostručiti do 2025.

 

Svaki put kada koristimo Internet pretraživač, proizvodimo GHG gasove (gasove sa efektom staklene bašte) jer svaka jedinstvena pretraga zahteva korišćenje više servera. Prosečna Internet stranica proizvodi 1,76 grama Co2 po prikazu stranice.

Email ima procenjeni ekološki otisak od 4 grama Co2, a veliki prilozi u emailu mogu imati otisak od 50 grama. Jedna godina primljene pošte za poslovne korisnike – uključujući slanje, filtriranje i čitanje – stvara ekološki otisak od oko 135 kg.

Kako smanjiti ekološki otisak na Internetu?

Promenite email navike

  • Ograničite „Reply all“
  • Odjavite se za dobijanje Newslettera koji vas ne zanimaju
  • Radije razgovarajte lično, a ne putem emaila

Kada gledate video online

  • Isključite auto-play
  • Zatvorite stranice koje ne koristite, da biste sprečili reprodukciju video zapisa u pozadini
  • Izbegavajte korišćenje video zapisa kada vam je potreban samo zvuk

Eliminišite moć vampira

  • Ograničite „Reply all“
  • Odjavite se za dobijanje Newslettera koji vas ne zanimaju
  • Radije razgovarajte lično, a ne putem emaila

Računari  koji su uključeni u struju nastavljaju da crpe energiju bili korišćeni ili ne i  to je poznato kao moć vampira.  ¼ celokupne potrošnje energije se koristi na uređajima u režimu mirovanja. Čak i u režimu Sleep, računar nastavlja da troši energiju.

Prosečan laptop troši 50-100 kW/h električne energije dok je u upotrebi. Podesite računar da pređe u režim sleep nakon određenog vremena kako bi mogao efikasnije da radi dok ste odsutni.

Smanjivanjem osvetljenosti sa 100% na 70% može se uštedeti do 20% energije koju monitor koristi.

Idite direktno na Internet stranicu koja vas zanima umesto pomoću pretraživača. Sačuvajte Internet stranice koje redovno posećujete u u favorite.

Za kraj ukoliko želite da proverite na koji način Internet stranica koju posećujete utiče na planetu to možete uraditi na sledećem linku https://www.websitecarbon.com/.