Skip to main content

Čikago/Novi Sad,19.11.2020.

Mikrofinansijska mreža “Opportunity International” (OI) i njena holding kompanija “Opportunity Transformation Investments”, realizovale su prodaju 78% Opportunity banke a.d. Novi Sad (OBS) koja u okviru ove međunarodne mikrofinansijske mreže postoji u Srbiji od 2002. godine. Novi akcionari su grupisani u okviru konzorcijuma evropskih finansijskih institucija koje se vode principima održivog i etičkog bankarstva. Narodna banka Srbije je 30.10.2020. godine, nakon što je ocenila da su ispunjeni svi propisani uslovi, dala saglasnost za sticanje vlasništva u Opportunity banci od strane novih akcionara.

Konzorcijum predvodi holandski investitor “Triodos Investment Management” preko svojih fondova “Triodos Sicav II” i “Triodos Fair Share”, a konzorcijum još uključuje i GLS banku i UmweltBank iz Nemačke. Tri nova akcionara će, kao i Opportunity International, imati značajne manjinske udele u OBS, a sva četiri glavna akcionara će imati svog predstavnika u Upravnom odboru Opportunity banke.

Važno je naglasiti da su sva četiri glavna akcionara, uključujući i OI, članovi Globalne alijanse banaka s vrednostima (GABV), nezavisnog pokreta banaka koje imaju zajedničku misiju da svojim finansiranjem podstiču pozitivne ekonomske i socijalne promene, kao i očuvanje životne sredine.

Randy Kurtz iz Mreže OI ovom prilikom je izjavio: “Ovo partnerstvo označava početak jednog novog i uzbudljivog poglavlja za OBS, koja je već prepoznata kao veoma bitna finansijska institucija jer pruža finansijsku podršku malim poljoprivrednicima i preduzetnicima sa ciljem da im omogući da povećaju svoje prihode i na taj način poboljšaju svoj životni standard. Izuzetna nam je čast da poželimo dobrodošlicu Triodosu, GLS banci i UmweltBank-u, koji će nastaviti da podržavaju naše napore u postizanju socijalnih i ekonomskih ciljeva, ali će nam doneti dodatnu vrednost i podršku kada je u pitanju zaštita životne sredine i razvoj tzv. “zelenih” finansijskih proizvoda.”

Vladimir Vukotić, predsednik Izvršnog odbora OBS je rekao: “Od našeg osnivanja 2002.godine posvećeni smo pružanju finansijskih usluga onima kojima je pristup tim uslugama otežan. OBS je otada postigla veoma značajan tržišni udeo u kreditiranju malih poljoprivrednih gazdinstava i preduzetnika kojima je pristup finansiranju veoma limitiran, istovremeno beležeći izuzetne finansijske rezultate. Posebno smo ponosni na činjenicu da 45% naših novih kreditnih klijenata nije prethodno koristilo bankarske kredite, a čak 75% naših kreditnih klijenata žive i rade u ruralnim krajevima Republike Srbije i ima otežan pristup finansijskim uslugama.”

Jacco Minnaar, predsednik Upravnog odbora u “Triodos Investment Management”, dodao je: “Ova investicija je svojevrsna prekretnica kao prvo zajedničko ulaganje članova GABV u jednu od banaka članica. Veoma smo srećni što smo imali priliku da iniciramo formiranje ovog konzorcijuma i predvodimo ga i ubeđeni smo da će ovaj korak ubrzati naš put ka daljim kapitalnim investicijama od strane članova GABV pokreta. Ova investicija je i dokaz našeg poverenja u OBS kao stabilne banke koja je spremna da pokrene i osnaži održivo bankarstvo u Srbiji. Radujemo se što ćemo imati priliku da znanjem i ekspertizom doprinesemo dugoročnom strateškom razvoju OBS.”

Thomas Jorberg, izvršni direktor GLS banke, rekao je ovom prilikom, “Sa Opportunity bankom negujemo dugogodišnje prijateljstvo puno poverenja, kako na ličnom tako i na finansijskom nivou i smatramo da je Misija OBS da pruža finansijsku podršku onima koji su u prošlosti imali male šanse da to ostvare, vredna divljenja. U skladu sa našim obećanjem klijentima da njihov novac ulažemo na “smislen način”, veoma smo zadovoljni investicijom u kapital OBS, čime takođe ojačavamo našu GABV mrežu.”

Goran Bašić, izvršni direktor UmweltBank-a, složio se sa ovom izjavom rekavši, “U UmweltBank-u, verujemo u jaka i dugotrajna partnerstva i srećni smo što smo deo inspirativnog i rastućeg GABV pokreta. Naša investicija u OBS jasno pokazuje viziju koju delimo u okviru GABV mreže i savršeno se uklapa sa filozofijom UmweltBank-a, jer je biznis model Opportunity banke istovremeno i održiv i profitabilan.”

Kompanija Ernst & Young d.o.o. Beograd – EY bila je angažovana od strane mreže Opportunity International za finansijsko savetovanje, a firma Moravcevic, Vojnovic, and Partners/Schoenherr za pravne savete. Firma Dentons and Andric Law Office bila je zadužena za pravno savetovanje fonda Triodos Investment Management, UmweltBank-a, kao i GLS banke.

Dodatne informacije

Opportunity International (OI) je globalna neprofitna organizacija posvećena iskorenjivanju ekstremnog siromaštva i promovisanju kvalitetnog obrazovanja za najugroženije grupe stanovništva. Od 1971.godine, OI je pomogao milionima domaćinstava da izađu iz siromaštva pružanjem finansijske podrške i edukacijama, kontinuirano im omogućavajući da počnu da se bave malim biznisom kako bi ostvarili stalan prihod i prehranili svoje porodice. Organizacija odobrava i kredite za obrazovanje, kao i kredite za poboljšanje uslova obrazovanja u lokalnim školama. Tokom 2019.godine, OI je zajedno sa svojim partnerima isplatila kredite u vrednosti od preko 3 milijarde USD, i na taj način došla do preko 7 miliona kreditnih i 12 miliona štednih klijenata u 27 zemlje sveta, a potpomogla je i finansiranje 6,400 škola koje pohađa blizu 2 miliona učenika. Više informacija na opportunity.org

Triodos Investment Management (Triodos IM) povezuje širok spektar investitora koji žele da njihov novac pokreće trajne i pozitivne promene preko inovativnih preduzetnika i održivih biznisa koji se upravo time bave. Da bi to postigao, Triodos IM deluje kao svojevrstan katalizator u sektorima koji su ključni za tranziciju u svet koji je pravedniji, održiviji i humaniji. Triodos IM zasniva svoje aktivnosti na temeljima znanja koje je građeno tokom 25 godina investiranja u sektore kao što su zelena energija, finansijska inkluzija i održiva poljoprivreda, ali investira i u kompanije koje materijalno doprinose tranziciji ka održivom društvu. Triodos IM je aktivan globalni razvojni investitor sa preko 750 investicija u više od 50 zemalja i 4.9 milijarde EUR aktive pod svojom upravom (podaci sa kraja juna 2020.). U potpunosti je u vlasništvu Triodos Bank NV, koja je osnovana 1980.godine i danas je vodeći stručnjak u održivom bankarstvu. Više informacija na triodos-im.com.

GLS banka – Od 1974.godine, održivost je ugrađena u temelje GLS banke, u skladu sa našom najvažnijom maksimom koja glasi: Novac je za ljude. Za nas, novac je instrument kojim oblikujemo društvo i prirodno okruženje u kojem živimo, i ako to radimo dobro, ekonomski profit je posledica, a ne cilj. Kao licencirana banka koja se vodi vrednostima održivosti i etičkog poslovanja, svojim klijentima nudimo sve bankarske usluge, od tekućih računa preko finansiranja građevinskih projekata pa sve do kapitalnih investicija. Svaki naš klijent može postati član odnosno akcionar GLS banke. Uz potpunu transparentnost poslovanja i profesionalne zaposlene, nudimo trostruki benefit: za ljude, za planetu, i za ekonomski boljitak naših članova i klijenata. Više informacija na gls.de

UmweltBank je osnovana 1997.godine prateći ideju da banka može biti istovremeno i održiva i ekonomski uspešna. Kao banka koja je specijalizovana za kreditiranje održivih projekata, tokom ovih 20 godina ne samo da smo uspeli da ostvarimo kontinuirani rast, već smo istovremeno povećali svoj pozitivan uticaj na društvo i životnu sredinu. U UmweltBank-u imamo cilj da budućim generacijama u nasledstvo ostavimo svet vredan življenja. Naša najjača strana je finansiranje rešenja koja uključuju obnovljive izvore energije kao i finansiranje izgradnje održivog stambenog prostora, a banka svojim klijentima pojedincima i pravnim licima dodatno nudi i široku lepezu usluga kao što su štednja, hartije od vrednosti i osiguranje. Sa poslovanjem vrednim 5 milijardi EUR, 120,000 klijenata i tržišnom kapitalizacijom od 370 miliona EUR, UmweltBank pripada grupi vodećih banaka unutar Globalne alijanse banaka s vrednostima. Više informacija na umweltbank.de

Globalna alijansa banaka s vrednostima (GABV) je nezavisna mreža banaka koje koriste svoj ekonomski potencijal za ostvarenje održivog ekonomskog i društvenog razvoja, kao i očuvanje životne sredine. GABV ima preko 60 članica kao i 16 strateških partnera koji posluju širom Azije, Afrike, Australije, Južne i Severne Amerike i Evrope. Zajedno služimo više od 70 miliona klijenata i imamo preko 210 milijardi USD kombinovane aktive pod svojom upravom. Više informacija na at gabv.org

Opportunity banka a.d. Novi Sad (OBS) postoji od 2002. godine kada je osnovana kao Opportunity štedionica. Štedionica se 2007. godine uspešno transformisala u Opportunity banku a.d. Novi Sad, u skladu sa za Zakonom o bankama koji je ograničio kreditiranje u Srbiji samo na banke. OBS je usmerena na obezbeđivanje mikrokredita malim ruralnim domaćinstvima, preduzetnicima i malim biznisima, poljoprivrednim gazdinstvima, kao i drugim klijentima koji imaju otežan pristup finansijskim uslugama. Misija OBS je pružanje finansijskih usluga onima kojima je pristup tim uslugama otežan, omogućujući im da ispune svoje poslovne i životne potrebe i unaprede svoje i živote svojih porodica. Na dan 31.12.2019. godine OBS je imala 425 zaposlenih u 30 filijala i poslovnica širom Srbije, kao i tržišni udeo (u broju klijenata) od 43% u segmentu poljoprivrednika, odnosno od 23% u segmentu preduzetnika.