Skip to main content

Objavili smo englesku verziju Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu, a ako želite da se informišete šta je Opportunity banka postigla u toku prošle godine, kliknite OVDE.

Neka od najbitnijih postignuća ukratko je izložio Predsednik Izvršnog odbora Opportunity banke, g. Vladimir Vukotić u uvodnoj reči.

„U 2018.godini, Opportunity Banka (OBS) nastavila je ređati uspehe balansirajući poslovne sa socijalnim ciljevima. Uz ostvaren godišnji rast kreditnog portfolija od 14%, još jednom smo dobili „Client Protection Certificate“ od SMART Campaign organizacije, kao i izuzetno visoku social rating ocenu “A” koja je još jednom potvrdila usklađenost banke sa njenom socijalnom misijom. Godinu smo završili sa skoro 50,000 kreditnih klijenata od kojih 74% živi u ruralnim krajevima naše zemlje, a rast je nastavljen i što se tiče našeg udela na tržištu: od svih registrovanih poljoprivrednih gazdinstava u Srbiji koja su korisnici kredita, čak 40% su kreditni klijenti Opportunity banke; isto važi i za 20% of srpskih preduzetnika koji koriste kredite. Banka je takođe počela da meriti svoj uticaj u smislu finansijske inkluzije pri čemu smo otkrili da je 44% klijenata kojima smo kredite isplatili tokom 2018. imalo otežan pristup ovoj finansijskom proizvodu pre dolaska u Opportunity banku. I na kraju, naš finansijski rezultat još jednom je stavio Opportunity banku među tri najuspešnije banke u Srbiji: RoE od 17.4% je garancija održivosti banke koja nam govori da su naši ambiciozni planovi za budućnost realni i dostižni.

Kao jedina banka u Srbiji sa misijom finansijske inkluzije ljudi sa otežanim pristupom kreditima (ruralno i stanovništvo sa nižim prihodima), jasno je da je Opportunity banka postala veoma važna za ekonomiju Republike Srbije, i to je prepoznato od strane naših partnera kako na lokalnom tako i na međunarodnom nivou. Opportunity banka jedina je banka u Srbiji koja se priključila Globalnoj alijansi banaka s vrednostima (GABV), nezavisnoj mreži sa preko 50 banaka članica iz celog sveta, koje su posvećene zajedničkom cilju održivog ekonomskog i socijalnog razvoja sa posebnim naglaskom na očuvanje životne sredine. U novembru 2018.godine imali smo čast da budemo domaćini sastanka Izvršnih direktora evropskih članica GABV-a kao što su Triodos, GLS Bank, Banca Etica, Alternative Bank Switzerland, itd. i na taj način smo demonstrirali našu posvećenost odgovornom bankarstvu i tzv. triple bottom line (TBL) bankarstvu. Krajem godine banka je potpisala ugovor sa Evropskim investicionim fondom (EIF) kojim će se isplaćivati krediti mikro biznisima u Republici Srbiji u okviru Programa Evropske unije za zapošljavanje i društvene inovacije (EaSI), sa ciljem da se poboljša pristup kreditima za mikro i male preduzetnike kojima su krediti teško dostupni.

Zajedno sa našim akcionarima, klijentima, kao i 378 zaposlenih Opportunity banke, ponosni smo što iz godine u godinu dokazujemo kako bankarstvo može da se koristi za dobrobit društva, da generiše pozitivne ekononomske i društvene promene, uz zavidne finansijske performanse. Sve ovo nam garantuje da će 2019. biti još jedna uspešna godina za Opportunity banku i želim da se ovom prilikom zahvalim svom našim partnerima za kontinuiranu podršku koju nam pružaju na ovom putu.

Vladimir Vukotić

Predsednik Izvršnog odbora Opportunity banke“