Skip to main content

Od septembra meseca, Opportunity banka i platna institucija PaySpot započeli su poslovnu saradnju sa ciljem olakšavanja uplate rata kredita za klijente Opportunity banke. Naime, kako PaySpot u Srbiji ima mrežu od preko 1300 zastupnika koji obavljaju usluge platnog prometa, od sad OBS klijenti uplatu rata kredita mogu izvršiti i u nekoj od njihovih filijala ili kod registrovanih zastupnika širom Srbije i to po tarifama koje je za tu namenu pripremio PaySpot kao pružalac platne usluge.

Opportunity banka (OBS), koja ima 32 filijale i poslovnice u Srbiji, zasniva svoj rad sa klijentima na terenskim posetama i obilascima mikro i malih biznisa i poljoprivrednih gazdinstava širom zemlje, sa fokusom na ruralne sredine koje su udaljene od gradskih centara. Ovom poslovnom saradnjom je tako dodatno smanjena potreba klijenata OBS da posećuju poslovnice banke kako bi uplatili ratu kredita jer od sada to mogu da obave na PaySpot uplatnim mestima lako, brzo i jednostavno.

Osim uplate rata kredita, OBS klijenti u PaySpotu mogu koristiti i druge platne usluge, kao što je plaćanje računa, slanje i primanje novca iz inostranstva, uplata pazara, i sve to im je dostupno praktično u komšiluku i bez čekanja u redovima.

Izvršni odbor Narodne banke Srbije (NBS) je u maju 2016.godine izdao dozvolu PaySpot-u za pružanje platnih usluga. Osim sa Opportunity bankom, PaySpot uspešno sarađuje sa velikim brojem poslovnih banaka u Srbiji – OTP Banka, Aik Banka, Addiko Banka, Erste banka, Direktna banka, Komercijalna banka, Poštanska štedionica, kao i sa mnogim osiguravajućim kućama koje posluju u našoj zemlji.

Više informacija na: payspot.rs