Skip to main content

Brisel, 17. Oktobar – Evropski mikrofinansijski sektor 20. oktobra obeležava peti Evropski dan mikrofinansiranja, a incijativu podržavaju Evropska mikrofinansijska mreža (EMN) i Mikrofinansijski centar (MFC). Oko 20 članova ove dve mreže u 11 evropskih zemalja će kroz razne aktivnosti obeležiti ovaj dan kako bi se skrenula pažnja javnosti na uticaj koji mikrofinansijske organizacije imaju na finansijsku i socijalnu inkluziju u Evropi.

„Evropski dan Mikrofinansiranja je velika prilika tržištu da istakne ogroman socijalni uticaj mikrofinansiranja, jedne od konstantne snage koja se bori za socijalnu i finansijsku inkluziju. U svetu gde su finansije viđene kao instrument za povećanje nejednakosti, mikrofinansiranje funkcioniše na sasvim suprotnim principima, sakupljajući prilike za ljude da iskažu svoju preduzetničku energiju za sveukupan boljitak zajednice“ rekao je Izvršni direktor Mikrofinansijskog Centra Gregorz Galusek.

Sa skoro milion aktivnih kreditinih klijenata i izvanrednim portfoliom od 3,2 milijarde eura, mikrofinansiranje svakako menja pravila preduzetništva u Evropi. Omogućavanjem pristupa mikrokreditima i finansijskim uslugama za ljude kojima je pristup tradicionalnim bankama otežan, uz pružanje personalizovanih poslovnih saveta, zaista daje Vetar u leđa budućim preduzetnicima i skreće pažnju na probleme koji mnogi preduzetnici imaju sa pristupom finansijskim uslugama, kako to naglašava OECD u svojoj publikaciji „The Missing Entrepreneurs”.

U relativno mladom sektoru gde je 58% mifkrofinansijskih institucija (MFIs) osnovano od 2000. Godine, Evropsko iskustvo kroz prethodnih par decenija je dokazalo dugoročnu održivost. Internacionalno dokazana kao snažno oružje protiv inkluzije i nezaposlenosti, mikrofinansiranje je sve više integrisano u javne politike. Dok su lokalni konteksti drugačiji od regiona do regiona, studije pokazuju da 1 Euro uložen u mikrofinansijski sektor može da vrati do 4 Eura u javni budžet. To se uglavnom dešava zbog olakšica i subvencija koje omogućava sistem socijalne zaštite, broj dodatnih poslova koji su omogućeni putem mikrofinansiranje kao i oporezivim prihodima koje preduzetnici generišu. Što je najvažnije, to se sve dešava dok se pozitivno utiče na Ciljeve održivog razvoja (Sustainble Development Goals) u smislu vrednog rada, smanjenja nejednakosti, kao i kvalitetnom edukacijom kroz mnoštvo obuka i edukacija koje omogućavaju mikrofinansijske institucije kroz njihove ne finansijske usluge.

Na Evropskom nivou, mikrofinansijske institucije su podržane od strane aktivne saradnje između Evropske Mikrofinansijske mreže (European Microfinance Network) i MIkrofinanisjkog Centra (MFC). Evropska unija aktivno podržava razvoj ovog sektora, najviše putem EaSI programa za zapošljavanje i socijalne inovacije, pod kojim Evropska Komisija nudi mehanizam garancije ( sa budžetom od 300 miliona Eura u period od 2014 – 2020 godine) za omogućavanje pristupa finansijama socijalno i finansijski ugroženim grupama kao i malim biznisima.

Sa novim Evropskim parlamentom nedavno izabranim i kako je nova Evropska Komisija u fazi formiranja, tajming nije mogao biti bolji da se ukaže na socijalni uticaj i ekonomsku efikasnost mikrofinansiranja kao i da se podsete kreatori politika da konkretna rešenja postoje kako bi se prevazilazile prepreke koje ometaju dalji razvoj.

Više informacija:

Press contact: EMN – Vianney Stoll, v.stoll@european-microfinance.org

MFC – Aleksandra Karabon, alekandra@mfc.org.pl

EMN Website 5th European Microfinance day