Skip to main content

Potpisivanjem ugovora o kontinuiranom okviru za kupovinu akcija 3 Banke od strane menadžmenta, počela je nova era poslovanja 3 Banke. Ovaj, za bankarsko tržiste regiona inovativni i pionirski pristup, poslao je snažnu poruku zaposlenima banke da ih dugoročno vidi kao partnere daljeg rasta i razvoja banke. Pored toga, iako će većinski vlasnici banke ostati tri poznate “zelene” banke iz Evropske Unije, 3 Banka, kao brend osmišljen od strane menadžmenta u Srbiji, ulaskom menadžmenta banke u vlasničku strukturu, ostaje dugoročno vezana za matičnu zemlju.

Na ovaj način se takođe postavlja osnova za širenje našeg bankarskog brenda i van Srbije i jos snažniji uticaj 3 Banke na kreiranje pozitivnih promena u društvu, kako u Srbiji tako i zemljama regiona.