Skip to main content

Rok za podnošenje zahteva istekao 30.04.2023. godine

U skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije o privremenim merama za banke u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u portfoliju poljoprivrednih kredita u uslovima otežane poljoprivredne proizvodnje („Službeni Glasnik RS“ br. 111/2022) i Odlukom o izmenama i dopunama Odluke  o privremenim merama za banke u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u portfoliju poljoprivrednih kredita u uslovima otežane poljoprivredne proizvodnje („Službeni Glasnik RS“ br. 5/2023) 3 Banka ad Novi Sad

OBAVEŠTAVA

klijente da mogu podneti zahtev za reprogram kredita, u uslovima otežane poljoprivredne proizvodnje.

Uslov je da su na dan 31.05.2022. godine bili redovni u izmirivanju svojih obaveza (izmirivanje kreditnih obaveza nije kasnilo više od 90 dana, da klijent nije u statusu neizmirenja obaveza u Banci odnosno da potraživanje nije smatrano problematičnim iz drugih razloga u smislu propisa Narodne banke Srbije).

Zahtev se može podneti do 30.04.2023. godine, a Banka je dužna da o svakom takvom zahtevu odluči u roku od 30 dana od dana prijema zahteva i o odluci obavesti klijenta.

Zahtev za reprogram mogu da podnesu lica koja su upisana u registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar), i to:

  • Fizičko lice koje je nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
  • Preduzetnik;
  • Pravno lice, i to
    • zemljoradnička zadruga s najmanje pet članova koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih poljoprivrednih gazdinstava upisanih u Registar,
    • drugo pravno lice razvrstano u mikro ili malo pravno lice.

Zahtev za reprogram mogu da podnesu i lica koja se bave otkupom i sladištenjem voća u hladnjačama u skladu sa propisima, a kojima je kredit odobren za obavljanje te delatnosti.

Dodatna dokumentacija uz zahtev nije potrebna.

Reprogram, u smislu ove Odluke, predstavlja uvođenje grejs perioda u trajanju od 6 do 12 meseci. Klijent se odlučuje za dužinu trajanja grejs perioda, a rok otplate kredita se produžava tako da iznos anuiteta nakon isteka grejs perioda ne bude veći u odnosu na iznos anuiteta u periodu pre primene reprograma.

Za vreme trajanja izabranog grejs perioda Banka naplaćuje ugovorenu kamatu, a ne naplaćuje glavnicu kredita.

Ukoliko ste koristili moratorijume u toku 2020. godine, kamata obračunata za vreme tih moratorijuma se naplaćuje nakon isteka grejs perioda tj nastavlja ravnomerno da se raspoređuje na period otplate kredita i ne pripisuje se ostatku duga.

Uslovi otplate obaveza ugovoreni odobravanjem reprograma, kao što su visina kamatne stope, dodatna sredstva obezbeđenja i slično, neće biti nepovoljniji po klijenta u odnosu na ranije ugovorene uslove. Takođe, sprovođenje reprograma neće biti posebno naplaćeno.

Na obaveze klijenata po osnovu kredita odobrenih u okviru garantne šeme Republike Srbije ili sa garancijom međunarodnih finansijskih institucija, kao i po osnovu subvencionisanih kredita, reprogrami se mogu primeniti samo uz prethodnu saglasnost davalaca garancije odnosno subvencije. Ovu prethodnu saglasnost pribavlja Banka.

Zahtev možete da podnesete sledećim putem:

Molimo vas da za podnošenje zahteva koristite isključivo navedene kanale. Zahtevi poslati na email adrese namenjene za prigovore i primedbe, kao i preko profila koje Banka vodi na društvenim mrežama, neće biti razmatrani.

Obrazac zahteva možete pronaći na ovom LINKU . Ukoliko zahtev šaljete email-om, popunjenu formu možete poslati i u WORD FORMATU bez potpisa.

Banka je pripremila nekoliko reprezentativnih primera koje možete pogledati na ovom linkua kako biste stekli jasniji utisak na koji način primena reprograma može uticati na dalju otplatu kredita.

Vaša 3 Banka