Skip to main content

Poštovani klijenti,

u skladu sa instrukcijom Narodne banke Srbije,  obaveštavamo Vas da ukoliko imate 65 godina i više, i nemate ovlašćeno lice za raspolaganje sredstvima ili je to lice starije od 65.g., i ukoliko imate manje od 65 godina a nalazite se u samoizolaciji/izolaciji, vaša novčana sredstva možete podići na jedan od sledećih načina:

  1. Isplatom novčanih sredstava u Filijali banke ovlašćenom licu na osnovu jednokratnog Punomoćja kojim ovo lice ovlašćujete za podizanje novčanih sredstava sa računa. U tom slučaju potrebno je da, uz popunjeno i potpisano Punomoćje, ovlašćeno lice dostavi na uvid lična dokumenta (svoj i vaš lični dokument). Punomoć može da se preuzme sa sajta ili da se ispiše u slobodnoj formi (tekst možete da prepišete na prazan papir i potpišete se) ali tako da sadrži sve navedene elemente.

Preuzmite punomoćje

  1. Isplatom novčanih sredstava na kućnu adresu

Iznos koji se isplaćuje u gotovom novcu, na mesečnom nivou, ne može biti viši od 80.000,00 RSD, odnosno iznos efektive u EUR valuti čija dinarska protivvrednost po zvaničnom srednjem kursu nije veća od 80.000,00 dinara (ne računajući iznos penzije).

Kako bi ste iskoristili jednu od mogućnosti potrebno je da zahtev uputite pozivanjem našeg Call Centra na jedan od sledećih brojeva telefona:

021 / 489-31-15

021 / 340-50-70

069 / 340-50-70