Skip to main content

Poštovani klijenti,

U skladu sa odlukom Narodne banke Srbije koja je doneta kako bi se sprečile moguće teškoće u otplati obaveza dužnika prema bankama, u uslovima pandemije izazvane COVID 19 i vanrednog stanja u Republici Srbiji, Opportunity banka svim svojim klijentima nudi:

Zastoj u otplati obaveza (moratorijum) u trajanju od 90 dana.

Za vreme trajanja moratorijuma klijenti ne moraju Banci da izmiruju bilo koje vrste obaveza koje imaju po kreditima, garancijama i dozvoljenom prekoračenju po računu.

Ova ponuda se objavljuje sa 21.03.2020. i trajaće do 31.03.2020. Ukoliko se do 31.03.2020. ne izjasnite o ponudi smatraće se da ste moratorijum prihvatili, i od tog dana moratorijum počinje da važi.

U periodu moratorijuma Banka obračunava redovnu kamatu po kreditima, koja će nakon isteka moratorijuma biti pripisana glavnici i njena otplata raspoređena na preostale rate kredita.

Kada je u pitanju otplata kredita nakon isteka moratorijuma, Banka će Vam omogućiti produženje roka otplate za onoliko koliko je trajao moratorijum, a na Vaš zahtev moguća će biti i neka drugačija dinamika otplate kredita koja više odgovara Vašim potrebama.

Samo ukoliko ne želite da prihvatite ovu ponudu, odnosno želite da nastavite sa redovnom otplatom kredita, o tome nas morate posebno obavestiti najkasnije do 31.03.2020. To možete uraditi na sledeće načine:

 • Slanjem email-a na adresu: moratorijum@obs.rs (sa Vaše email adrese koja je evidentirana kod Banke). Ova email adresa služi samo i isključivo za primanje obaveštenja klijenata koji ne žele da iskoriste pravo na moratorijum i mailovi sa drugačijim zahtevima klijenata neće biti razmatrani.
 • Slanjem pošte na adresu Opportunity banke: Bulevar oslobođenja 2a, 21101 Novi Sad. Ako izjavu o nameri da i dalje redovno otplaćujete kredit šaljete poštom, navedite obavezno datum slanja, i stavite svoj potpis.
U oba slučaja molim vas da napišete sledeće:

 1. „Ne želim da prihvatim ponuđeni moratorijum“
 2. Pored ove izjave, potrebno je da upišete
  1. Ukoliko ste fizičko lice (zaposleni/penzioner) ili registrovano poljoprivredno gazdinstvo:
   Vaše ime i prezime i Vaš JMBG
  2. Ukoliko ste pravno lice ili preduzetnik:
   Poslovno ime pravnog lica ili preduzetnika, kao i MB (matični broj)
 3. Jedino ukoliko koristite više proizvoda banke, a samo za neke od njih želite da odbijete ponudu, potrebno je da precizirate koji su to proizvodi za koje želite odbijanje, tako što ćete navesti broj partije za te proizvode.

U toku trajanja moratorijuma, biće obustavljena i naplata obaveza putem trajnih naloga.

Moratorijum može biti i dodatno produžen odlukom Naredne banke Srbije ili do isteka vanrednog stanja, a o čemu će vas Banka blagovremeno obavestiti.

Obaveštavamo vas i da toku vanrednog stanja Banka prema dužnicima:

 • Neće obračunavati zateznu kamatu na bilo koje dospele, a neizmirene obaveze
 • Neće pokretati i sprovoditi izvršne postupke i postupke prinudne naplate, niti će preduzimati druge pravne radnje u cilju naplate dospelog potraživanja

Primenu propisa o moratorijumu u praksi i neke primere možete pogledati ovde.

Sa Odlukom Narodne banke Srbije možete se upoznati na ovom linku.

 

Ostajte nam zdravo i kod kuće

Vaša Opportunity banka