Skip to main content

Oročena štednja u dinarima

„Manje daje više“ oročena štednja u dinarima!

Oroči manje da bi ti se vratilo više!

Za sve vaše uloge od 200.000 RSD do 2.000.000 RSD 3 Banka vam nudi povoljnije uslove za oročenja na 25 i 60 meseci. Kroz manje iznose uloga uz novi proizvod “MANJE DAJE VIŠE” sa kamatnim stopama i do 6,50 % ostvarite dodatni prinos uz maksimalnu sigurnost Vašeg uloga.

Karakteristike proizvoda “MANJE DAJE VIŠE” u RSD:

  • Minimalni iznos oročenja: 200.000 RSD
  • Maksimalni iznos oročenja 2.000.000 RSD
  • Period oročenja: 25 i 60 meseci
  • Valuta: RSD
  • Isplata u valuti štednje
Kamatna stopa: “MANJE DAJE VIŠE” U RSD
Rok: 25 meseci 60 meseci
NKS, fiksna (%) 6,00 6,50
EKS (%) 5,82 5,79

EKS je obračunat na dan 11.01.2023. za iznos od 1.000.000 RSD za navedene ročnosti.

Reprezentativni primer

Oročena štednja u dinarima
“MANJE DAJE VIŠE”
Valuta depozita RSD
Kriterijumi za indeksiranje depozita nema kriterijuma za indeksiranje
Ukupan iznos depozita 1.000.000,00 RSD
Period oročenja 60 meseci
Visina i promenljivost godišnje nominalne kamatne stope 6,50% fiksna
Efektivna kamatna stopa, godišnja 5,79%
Ukupan iznos kamate 325.000,00 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun efektivne kamatne stope (EKS), poznati u momentu oglašavanja
Porez na prihod od kapitala 15% nema
Ukupna štednja po isteku perioda oročenja uvećana za kamatu 1.325.000,00 RSD

EKS je obračunat na dan 11.01.2023.

Svojim sredstvima možete raspolagati po isteku ugovorenog roka trajanja depozita uz pripis ugovorene kamate. U slučaju raskida Ugovora o oročenom depozitu pre roka dospeća, Banka će naplatiti Deponentu naknadu za raskid ugovora pre isteka ugovorenog perioda oročenja. Naknada će biti naplaćena u iznosu razlike između iznosa kamate obračunate po ugovorenoj nominalnoj kamatnoj stopi i iznosa kamate obračunate po nominalnoj kamatnoj stopi 2% za ostvareni period oročenja. Naknada je fiksna.

Standardna ponuda za oročenu štednju u RSD sa sledećim karakteristikama:

  • Period oročenja: 10, 12, 25 i 60 meseci
  • Minimalni iznos oročenja: 500.000 RSD
  • Maksimalni izno oročenja: bez ograničenja
  • Valuta: RSD
  • Isplata u valuti štednje
Kamatna stopa: STANDARDNA OROČENA ŠTEDNJA U RSD
Rok: 10 meseci* 12 meseci** 25 meseci** 60 meseci**
NKS, fiksna (%) 2,50 5,00 5,50 6,00
EKS (%) 2,51 5,00 5,34 5,39

* EKS je obračunat na dan 21.11.2022. za iznos od 500.000 RSD za navedenu ročnost.
** EKS je obračunat na dan 11.01.2023. za iznos od 1.000.000 RSD za navedene ročnosti.

Reprezentativni primer

Oročena štednja u dinarima
Valuta depozita RSD
Kriterijumi za indeksiranje depozita nema kriterijuma za indeksiranje
Ukupan iznos depozita 1.000.000,00 RSD
Period oročenja 12 meseci
Visina i promenljivost godišnje nominalne kamatne stope 5,00% fiksna
Efektivna kamatna stopa, godišnja 5,00%
Ukupan iznos kamate 49.996,26 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun efektivne kamatne stope (EKS), poznati u momentu oglašavanja
Porez na prihod od kapitala 15% nema
Ukupna štednja po isteku perioda oročenja uvećana za kamatu 1.049.996,26 RSD

EKS je obračunat na dan 11.01.2023.

Svojim sredstvima možete raspolagati po isteku ugovorenog roka trajanja depozita uz pripis ugovorene kamate. U slučaju raskida Ugovora o oročenom depozitu pre roka dospeća, Banka će naplatiti Deponentu naknadu za raskid ugovora pre isteka ugovorenog perioda oročenja. Naknada će biti naplaćena u iznosu razlike između iznosa kamate obračunate po ugovorenoj nominalnoj kamatnoj stopi i iznosa kamate obračunate po nominalnoj kamatnoj stopi 1% za oročenja na 10 meseci; odnosno 2% za za depozite oročene na 12, 25 i 60 meseci ostvareni period oročenja. Naknada je fiksna.

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji. Detaljnije se možete informisati putem Brošure ili posetite sajt Agencije za osiguranje depozita.

Kontakti filijala

Filijala Novi Sad
Bulevar oslobođenja 2a
021 340 50 70
Filijala Beograd
Jurija Gagarina 30g
011 2699 114
Filijala Niš
Cara Dušana 86
018 514 728
Filijala Kragujevac
Nikole Pašića 9
034 300 855