Skip to main content

Oročena štednja u dinarima

Štednja vaša dobra navika!

Standardna ponuda za oročenu štednju u RSD sa sledećim karakteristikama:

  • Period oročenja: 12, 25 i 60 meseci
  • Minimalni iznos oročenja: 500.000 RSD
  • Maksimalni iznos oročenja: bez ograničenja
  • Valuta: RSD
  • Isplata u valuti štednje
KAMATNA STOPA: STANDARDNA OROČENA ŠTEDNJA U RSD
Rok: 12 meseci* 25 meseci* 60 meseci*
NKS, fiksna (%) 5,00 5,50 6,00
EKS (%) 5,00 5,34 5,39

* EKS je obračunat na dan 11.01.2023. za iznos od 1.000.000 RSD za navedene ročnosti.

Reprezentativni primer

Oročena štednja u dinarima
Valuta depozita RSD
Kriterijumi za indeksiranje depozita nema kriterijuma za indeksiranje
Ukupan iznos depozita 1.000.000,00 RSD
Period oročenja 12 meseci
Visina i promenljivost godišnje nominalne kamatne stope 5,00% fiksna
Efektivna kamatna stopa, godišnja 5,00%
Ukupan iznos kamate 49.996,26 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun efektivne kamatne stope (EKS), poznati u momentu oglašavanja
Porez na prihod od kapitala 15% nema
Ukupna štednja po isteku perioda oročenja uvećana za kamatu 1.049.996,26 RSD

EKS je obračunat na dan 11.01.2023.

Svojim sredstvima možete raspolagati po isteku ugovorenog roka trajanja depozita uz pripis ugovorene kamate, a ukoliko se ipak odlučite da ranije podignete ulog, za ostvareni period oročenja obračunava vam se nominalna kamatna stopa 1%.

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji. Detaljnije se možete informisati putem Brošure ili posetite sajt Agencije za osiguranje depozita.

Svoja sredstva možete oročiti u filijalama:

Filijala Novi Sad
Bulevar oslobođenja 2a
Filijala Beograd
Jurija Gagarina 30g
Filijala Niš
Cara Dušana 86
Filijala Kragujevac
Nikole Pašića 9

Za sve informacije i zakazivanje svog termina pozovite Call centar na brojeve:

069 340 50 70

021 340 50 70