Skip to main content

Oročena štednja u evrima

„Manje daje više“ oročena štednja u evrima!

Oroči manje da bi ti se vratilo više!

Za sve vaše uloge od 2.000 EUR do 10.000 EUR 3 Banka vam nudi povoljnije uslove za oročenja na 25 i 60 meseci. Kroz manje iznose uloga uz novi proizvod “MANJE DAJE VIŠE” sa kamatnim stopama i do 2,00 % ostvarite dodatni prinos uz maksimalnu sigurnost Vašeg uloga.

Karakteristike proizvoda “MANJE DAJE VIŠE” u EUR:

  • Minimalni iznos oročenja: 2.000 EUR
  • Maksimalni iznos oročenja 10.000 EUR
  • Period oročenja: 25 i 60 meseci
  • Valuta: EUR
  • Isplata u valuti štednje

Kamatna stopa:

“MANJE DAJE VIŠE” U EUR
Rok: 25 meseci 60 meseci
NKS, fiksna (%) 1,50 2,00
EKS (%) 1,27 1,64

EKS je obračunat na dan 17.09.2021. za iznos od 5.000 EUR za navedene ročnosti.

Napomena: Dozvoljen jedan proizvod po klijentu po valuti (ukupno dve partije po klijentu) za proizvod „Manje daje više“.

Svojim sredstvima možete raspolagati po isteku ugovorenog roka trajanja depozita,uz pripis ugovorene kamate a ukoliko se ipak odlučite da ranije podignete ulog, za ostvareni period oročenja obračunava vam se nominalna kamatna stopa predviđenja za prevremeno razoročenje koja za depozite oročene po ponudi „Manje daje više“ u eurima iznosi 0,5%.

Reprezentativni primer

Oročena štednja u evrima
“MANJE DAJE VIŠE”
Valuta depozita EUR
Kriterijumi za indeksiranje depozita nema kriterijuma za indeksiranje
Ukupan iznos depozita 5.000 EUR
Period oročenja 25 meseci
Visina i promenljivost godišnje nominalne kamatne stope 1,50% fiksna
Efektivna kamatna stopa, godišnja 1,27%
Ukupan iznos kamate 156,16 EUR
Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun efektivne kamatne stope (EKS), poznati u momentu oglašavanja
Porez na prihod od kapitala 15% 23,42 EUR
Ukupna štednja po isteku perioda oročenja uvećana za kamatu 5.132,74 EUR

EKS je obračunat na dan 17.09.2021.

Standardna ponuda za oročenu štednju u EUR sa sledećim karakteristikama:

  • Minimalni iznos oročenja: 5.000 EUR
  • Period oročenja: 12, 25 i 60 meseci
  • Valuta: EUR
  • Isplata u valuti štednje

Kamatna stopa:

STANDARDNA OROČENA ŠTEDNJA U EUR
Rok: 12 meseci 25 meseci 60 meseci
NKS, fiksna (%) 0,20 0,50 1,00
EKS (%) 0,17 0,42 0,84

EKS je obračunat na dan 16.12.2020. za iznos od 10.000 EUR za navedene ročnosti.

Reprezentativni primer

Oročena štednja u EVRIMA
Isplata kamate po dospeću
Valuta depozita EUR
Kriterijumi za indeksiranje depozita nema kriterijuma za indeksiranje
Ukupan iznos depozita 10.000 EUR
Period oročenja 25 meseci
Visina i promenljivost godišnje nominalne kamatne stope 0,50 % fiksna
Efektivna kamatna stopa, godišnja 0,42%
Ukupan iznos kamate 104,24 EUR
Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun efektivne kamatne stope (EKS), poznati u momentu oglašavanja
Porez na prihod od kapitala 15% 15,64 EUR
Ukupna štednja po isteku perioda oročenja uvećana za kamatu 10.088,60 EUR

EKS je obračunat na dan 16.12.2020.

Svojim sredstvima možete raspolagati po isteku ugovorenog roka trajanja depozita,uz pripis ugovorene kamate a ukoliko se ipak odlučite da ranije podignete ulog, za ostvareni period oročenja obračunava vam se nominalna kamatna stopa predviđenja za prevremeno razoročenje koja za depozite u eurima iznosi 0,1%.

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji. Detaljnije se možete informisati putem Brošure ili posetite sajt Agencije za osiguranje depozita.

Kontakti filijala

Filijala Novi Sad
Bulevar oslobođenja 2a
021 4893 107
Filijala Beograd
Jurija Gagarina 30g
011 2699 114
Filijala Niš
Cara Dušana 86
018 514 728
Filijala Kragujevac
Nikole Pašića 9
034 300 855