Skip to main content

Promo štednja

4% na EUR i 7% na RSD

Iskoristite priliku da oročite svoja sredstva po atraktivnim kamatama!

Ponuda se odnosi na nove uloge deponovane od 18.04 – 31.05

Štednja u EUR na 9 meseci

 • Minimalni iznos oročenja 5.000 EUR
 • Maksimalni iznos oročenja 50.000 EUR
 • Period oročenja 9 meseci
 • Valuta: EUR
 • Isplata u valuti štednje po dospeću
 • Trajanje ponude 18.04 – 31.05.2023.
Promotivna ponuda za štednju u EUR
Rok: 9 meseci
NKS, fiksna (%) 4,0
EKS (%) 3,40

EKS je obračunat na dan 10.04.2023. za iznos od 10.000 EUR za navedenu ročnosti.

Napomena: Dozvoljen jedan proizvod po klijentu po valuti.

Reprezentativni primer

Promotivna štednja u EUR
Valuta depozita EUR
Kriterijumi za indeksiranje depozita nema kriterijuma za indeksiranje
Ukupan iznos depozita 10.000 EUR
Period oročenja  9 meseci
Visina i promenljivost godišnje nominalne kamatne stope 4,0% fiksna
Efektivna kamatna stopa, godišnja 3,40%
Ukupan iznos kamate 300,00 EUR
Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun efektivne kamatne stope (EKS), poznati u momentu oglašavanja nema
Porez na prihod od kapitala 15% 45,00 EUR
Ukupna štednja po isteku perioda oročenja uvećana za kamatu  10.255,00 EUR

EKS je obračunat na dan 10.04.2023.

Svojim sredstvima možete raspolagati po isteku ugovorenog roka trajanja depozita, uz pripis ugovorene kamate, a ukoliko se ipak odlučite da ranije podignete ulog za ostvareni period oročenja obračunava Vam se nominalna kamatna stopa 0,5%.

Štednja u dinarima na 9 meseci

 • Minimalni iznos oročenja 500.000 RSD
 • Maksimalni iznos oročenja 6.000.000 RSD
 • Period oročenja 9 meseci
 • Valuta: RSD
 • Isplata u valuti štednje po dospeću
 • Trajanje ponude 18.04 – 31.05.2023.
Promotivna ponuda za štednju u RSD
Rok:  9 meseci
NKS, fiksna (%) 7,00
EKS (%) 7,03

EKS je obračunat na dan 10.04.2023. za iznos od 1.000.000 RSD za navedenu ročnosti.

Napomena: Dozvoljen jedan proizvod po klijentu po valuti.

Reprezentativni primer

Promotivna štednja u RSD
Valuta depozita RSD
Kriterijumi za indeksiranje depozita nema kriterijuma za indeksiranje
Ukupan iznos depozita 1.000.000 RSD
Period oročenja  9 meseci
Visina i promenljivost godišnje nominalne kamatne stope 7,00% fiksna
Efektivna kamatna stopa, godišnja 7,03%
Ukupan iznos kamate 52.500,00 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun efektivne kamatne stope (EKS), poznati u momentu oglašavanja nema
Ukupna štednja po isteku perioda oročenja uvećana za kamatu 1.052.500,00 RSD

EKS je obračunat na dan 10.04.2023.

Svojim sredstvima možete raspolagati po isteku ugovorenog roka trajanja depozita, uz pripis ugovorene kamate, a ukoliko se ipak odlučite da ranije podignete ulog za ostvareni period oročenja obračunava Vam se nominalna kamatna stopa 1%.

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji. Detaljnije se možete informisati putem Brošure ili posetite sajt Agencije za osiguranje depozita.

Za oročenje zakažite svoj termin

Filijala Novi Sad
Bulevar oslobođenja 2a
021 4893 108
Filijala Beograd
Jurija Gagarina 30g
011 2699 114
Filijala Niš
Cara Dušana 86
018 514 728
Filijala Kragujevac
Nikole Pašića 9
034 300 855
Call centar
069 340 50 70
021 340 50 70