Skip to main content

Rentna štednja

Mesečna renta bez kupovine stana

Uložili biste u nekretninu za izdavanje, ali niste sigurni da želite da na taj način trajno vežete svoj novac?

Rentna štednja je namenjena baš vama!

Ostvarite mesečni prihod kroz kamatu na štednju, bez rizika, bez traženja adekvatne nekretnine, bez renoviranja, traženja odgovarajućih zakupaca na duži rok.

Rentna štednja je oročena štednja koja vam omogućava da na svoj depozit ostvarite prihod i do 250 EUR mesečno,odnosno i do 55,000 RSD mesečno ako se odlučite za dinarsku štednju, pri čemu vam novac ostaje lako dostupan ukoliko vam zatreba.

Karakteristike proizvoda Rentna štednja:
  • Minimalni iznos oročenja: 1,000,000 RSD ili 10,000 EUR
  • Maksimalni iznos oročenja 15,000,000 RSD ili 100,000 EUR
  • Period oročenja: 25 i 60 meseci
  • Valuta: RSD i EUR
  • Isplata u valuti štednje

Napomena: Dozvoljen jedan proizvod po klijentu po valuti (ukupno dve partije po klijentu) za proizvod Rentna štednja.

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji. Detaljnije se možete informisati putem Brošure ili posetite sajt Agencije za osiguranje depozita.

Kamatna stopa:
Rentna štednja u RSD
Rok: 25 meseci 60 meseci
NKS, fiksna (%) 6,00 6,50
EKS (%) 6,17 6,70

EKS je obračunat na dan 11.01.2023. za iznos od 1.000.000 RSD za navedene ročnosti.

Kamatna stopa:
Rentna štednja u EUR
Rok: 25 meseci 60 meseci
NKS, fiksna (%) 3,30 3,50
EKS (%) 2,84 3,02

EKS je obračunat na dan 11.01.2023. za iznos od 10.000 EUR za navedene ročnosti.

Reprezentativni primer

Rentna štednja u RSD – uz mesečnu isplatu kamate
Valuta depozita RSD
Kriterijumi za indeksiranje depozita nema kriterijuma za indeksiranje
Ukupan iznos depozita 1.000.000,00 RSD
Period oročenja 25 meseci
Visina i promenljivost godišnje nominalne kamatne stope 6,00% fiksna
Efektivna kamatna stopa, godišnja 6,17%
Ukupan iznos kamate 125.095,86 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun efektivne kamatne stope (EKS), poznati u momentu oglašavanja
Ukupna štednja po isteku perioda oročenja uvećana za kamatu 1.125.095,86 RSD

EKS obračunat na dan 11.01.2023.

Svojim sredstvima možete raspolagati po isteku ugovorenog roka trajanja depozita uz pripis ugovorene kamate. U slučaju raskida Ugovora o oročenom depozitu pre roka dospeća, Banka će naplatiti Deponentu naknadu za raskid ugovora pre isteka ugovorenog perioda oročenja. Naknada će biti naplaćena u iznosu razlike između iznosa kamate obračunate po ugovorenoj nominalnoj kamatnoj stopi i iznosa kamate obračunate po nominalnoj kamatnoj stopi 2% za ostvareni period oročenja. Naknada je fiksna.


 

Rentna štednja u EUR – uz mesečnu isplatu kamate
Valuta depozita EUR
Kriterijumi za indeksiranje depozita nema kriterijuma za indeksiranje
Ukupan iznos depozita 10.000,00 EUR
Period oročenja 25 meseci
Visina i promenljivost godišnje nominalne kamatne stope 3,30% fiksna
Efektivna kamatna stopa, godišnja 2,84%
Ukupan iznos kamate 688,05 EUR
Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun efektivne kamatne stope (EKS), poznati u momentu oglašavanja
Porez na prihod od kapitala 15% 103,22 EUR
Ukupna štednja po isteku perioda oročenja uvećana za kamatu 10.584,83 EUR

EKS obračunat na dan 11.01.2023.

Svojim sredstvima možete raspolagati po isteku ugovorenog roka trajanja depozita uz pripis ugovorene kamate. U slučaju raskida Ugovora o oročenom depozitu pre roka dospeća, Banka će naplatiti Deponentu naknadu za raskid ugovora pre isteka ugovorenog perioda oročenja. Naknada će biti naplaćena u iznosu razlike između iznosa kamate obračunate po ugovorenoj nominalnoj kamatnoj stopi i iznosa kamate obračunate po nominalnoj kamatnoj stopi 1% za ostvareni period oročenja. Naknada je fiksna.

Kontakti filijala

Filijala Novi Sad
Bulevar oslobođenja 2a
021 340 5070
Filijala Beograd
Jurija Gagarina 30g
011 2699 114
Filijala Niš
Cara Dušana 86
018 514 728
Filijala Kragujevac
Nikole Pašića 9
034 300 855