Skip to main content

Namenski tekući račun za poljoprivrednike

Tekući račun se otvara za namenu usmeravanja sredstava ostvarenih po osnovu kredita ili subvencija za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje, kao i za druga plaćanja i primanja uplata po osnovu poslovanja poljoprivrednog gazdinstva.

Karakteristike namenskog računa:

  • valuta: RSD
  • otvaranje i održavanje računa je besplatno*
  • na sredstva se ne obračunava kamata

* održavanje računa (100 rsd) se naplaćuje za račune sa mesečnim prometom preko 100.000 rsd

Opšti uslovi otvaranja vođenja i gašenja platnih računa i pružanja platnih usluga, Terminski plan i Tarife dostupni su na sledećem linku.