Skip to main content

Uslovi korišćenja

Sadržaji objavljeni na ovom web sajtu kao i sam web sajt, vlasništvo su 3 Banke a.d. Novi Sad, osim podataka o licima koja imaju učešće u banci i licima koja su članovi njenog upravnog i izvršnog odbora koji se objavljuju u skladu sa Zakonom o bankama.

Zabranjen je svaki vid umnožavanja, reprodukovanja, javnog prikazivanja ili distribuiranje sadržaja ovog web sajta, bez pisane saglasnosti 3 Banke a.d. Novi Sad.

Lične podatke članova organa upravljanja koji su objavljeni na ovom sajtu, treća lica mogu koristiti isključivo ukoliko su ispunjeni uslovi propisani važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

3 Banka a.d. Novi Sad nije odgovorna za bilo koji vid materijalne ili nematerijalne šteta koja nastupi usled korišćenja ovog web sajta.

Ovi uslovi korišćenja pravno obavezuju korisnike ovog web sajta u pogledu korišćenja istog.

Pristupom i korišćenjem ovog web sajta, korisnik bez ograničenja prihvata ove uslove korišćenja.