Skip to main content

Referentna kamatna stopa

08.12.2021

Obračunske vrednosti

Referentna kamatna stopa NBS: 1.00%
važi od 10.12.2020., u primeni od 27.12.2020. do dana izmene + 17 dana

3M EURIBOR: -0.541%
važi na dan 10.09.2021., u primeni od 01.10.2021. do 31.12.2021.

1M BELIBOR: 0.61%
važi na dan 10.11.2021., u primeni od 01.12.2021. do 31.12.2021.

Dnevni podaci

1M BELIBOR: 0.61%

3M EURIBOR: -0.562 %