Skip to main content

Referentna kamatna stopa

27.03.2023

Obračunske vrednosti

Referentna kamatna stopa NBS: 5.75%
važi od 09.03.2023., u primeni od 26.03.2023. do dana izmene + 17 dana

3M EURIBOR: 1.977%
važi na dan 09.12.2022., u primeni od 01.01.2023. do 31.03.2023.

1M BELIBOR: 4.94%
važi na dan 10.02.2023., u primeni od 01.03.2023. do 31.03.2023.

Dnevni podaci

1M BELIBOR: 5.15%

3M EURIBOR: 2.990 %