Skip to main content

Referentna kamatna stopa

27.05.2022

Obračunske vrednosti

Referentna kamatna stopa NBS: 2.00%
važi od 12.05.2022., u primeni od 29.05.2022. do dana izmene + 17 dana

3M EURIBOR: -0.499%
važi na dan 10.03.2022., u primeni od 01.04.2022. do 30.06.2022.

1M BELIBOR: 1.18%
važi na dan 08.04.2022., u primeni od 01.05.2022. do 31.05.2022.

Dnevni podaci

1M BELIBOR: 1.67%

3M EURIBOR: -0.351 %