Skip to main content

Referentna kamatna stopa

25.09.2023

Obračunske vrednosti

Referentna kamatna stopa NBS: 6.50%
važi od 13.07.2023., u primeni od 30.07.2023. do dana izmene + 17 dana

3M EURIBOR: 3.459%
važi na dan 12.06.2023., u primeni od 01.07.2023. do 30.09.2023.

1M BELIBOR: 5.60%
važi na dan 10.08.2023., u primeni od 01.09.2023. do 30.09.2023.

Dnevni podaci

1M BELIBOR: 5.60%

3M EURIBOR: 3.955 %