Skip to main content

Referentna kamatna stopa

31.05.2023

Obračunske vrednosti

Referentna kamatna stopa NBS: 6.00%
važi od 06.04.2023., u primeni od 23.04.2023. do dana izmene + 17 dana

3M EURIBOR: 2.944%
važi na dan 10.03.2023., u primeni od 01.04.2023. do 30.06.2023.

1M BELIBOR: 5.30%
važi na dan 10.04.2023., u primeni od 01.05.2023. do 31.05.2023.

Dnevni podaci

1M BELIBOR: 5.31%

3M EURIBOR: 3.483 %