Skip to main content

Referentna kamatna stopa

16.08.2022

Obračunske vrednosti

Referentna kamatna stopa NBS: 3.00%
važi od 11.08.2022., u primeni od 28.08.2022. do dana izmene + 17 dana

3M EURIBOR: -0.302%
važi na dan 10.06.2022., u primeni od 01.07.2022. do 30.09.2022.

1M BELIBOR: 2.29%
važi na dan 08.07.2022., u primeni od 01.08.2022. do 31.08.2022.

Dnevni podaci

1M BELIBOR: 2.61%

3M EURIBOR: 0.333 %