Skip to main content

Referentna kamatna stopa

05.12.2022

Obračunske vrednosti

Referentna kamatna stopa NBS: 4.50%
važi od 10.11.2022., u primeni od 27.11.2022. do dana izmene + 17 dana

3M EURIBOR: 0.822%
važi na dan 09.09.2022., u primeni od 01.10.2022. do 31.12.2022.

1M BELIBOR: 3.56%
važi na dan 10.11.2022., u primeni od 01.12.2022. do 31.12.2022.

Dnevni podaci

1M BELIBOR: 4.03%

3M EURIBOR: 1.972 %