Skip to main content

Upravljanje ciljevima održivog razvoja (SDG)

Šta su ciljevi održivog razvoja?

Ciljevi održivog razvoja, takođe poznati i kao globalni ciljevi, predstavljaju univerzalni poziv na delovanje radi iskorenjivanja siromaštva, zaštite životne sredine i obezbeđivanja mira i prosperiteta za sve kao deo novog globalnog plana UN-a za održivi razvoj.

Da bi podržala postizanje ciljeva održivog razvoja, 3 Banka fokusira svoje aktivnosti i uticaj na sledećih pet ciljeva održivog razvoja:

Svet bez siromaštva

Prvi UN cilj održivog razvoja je da se stane na kraj siromaštvu u svakom obliku u celom svetu. Kako bi bila u skladu sa ovim ciljem, banka podržava klijente koji žive u ruralnim predelim, klijente kojima je otežan pristup finansijskim sredstvima i low-income klijentima.

Svet bez gladi

UN cilj Svet bez gladi ima za cilj okončanje gladi u svetu, postizanje sigurnosti namirnica i poboljšanu ishranu i promociju održive poljoprivrede. U skladu sa ovim ciljem, Banka finansira poljoprivredna domaćinstva i poljoprivrednu proizvodnju, pomažući tako diverzifikaciji tržišta hrane i dostupnosti hrane.

Dostojanstven rad i ekonomski rast

Ovaj cilj teži ka promociji neprekidnog, inkluzivnog i održivog ekonomskog rasta, sigurnog i produktivnog zapošljavanja i dostojanstvenog rada za sve. Banka finansira preduzetnike početnike, mikro i MSP i poljoprivredna domaćinstva, što zajedno sa redovnim kreditima takođe dovodi do rasta klijenata.

Odgovorna potrošnja i proizvodnja

Cilj odgovorne potrošnje i proizvodnje ima za cilj osiguranje održivih obrazaca potrošnje i proizvodnje. Banka je usvojila principe smanjenja ukupnog unutrašnjeg uticaja na životnu sredinu, smanjenja potrošnje energije (i upotrebe zelene električne energije), papira, otpada i smanjenja CO2 otiska.

Akcija za klimu

Klimatska akcija ima za cilj preduzimanje hitnih mera za borbu protiv klimatskih promena i njihovih uticaja. Banka integriše pitanja zaštite životne sredine sa socijalnim, kulturnim i ekonomskim aspektima. U procesu pozajmljivanja uzimamo u obzir aspekte zaštite životne sredine. Banka koristi spisak izuzeća, meri uticaj porfolija u skladu sa PCAF standardom, kao i GABV rezultate i izveštaje u skladu sa GRI principima. Banka je jedna od potpisnica inicijative GABV 3C Carbon.

SDG podaci

Ovako je na kraju 2020. godine izgledala opšta slika o SDG uticaju u 3 Banci:

Dec 2017 Dec 2018 Dec 2019 Dec 2020
AKTIVNI KREDITNI PORTFOLIO Klijenti iz ruralnih krajeva (%) 71% 74% 75% 76%
Prosečan iznos kredita (EUR) 2,094 2,069 2,030 1,952
Krediti ispod € 1,000 (%) 20% 18% 17% 18%
Krediti € 1000-5000 (%) 69% 71% 74% 74%

KREDITI ISPLAĆENI DO DANAS

Isplaćeno do danas (EUR) 472,186,670 558,386,538 655,945,907 728,068,552
Isplaćeno do danas (#) 154,953 187,670 225,087 225,740

PCAF je globalno partnerstvo finansijskih institucija koje zajedno rade na razvoju i primeni harmonizovanog pristupa za procenu i otkrivanje emisija gasova sa efektom staklene bašte (GHG) povezanih sa njihovim kreditima i ulaganjima. PCAF izveštaj 3 Banke za 2020. godinu možete pogledati OVDE.

GRI (Global Reporting Initiative) je nezavisna međunarodna organizacija koja pomaže preduzećima i drugim organizacijama da preuzmu odgovornost za svoje uticaje na životnu okolinu, pružajući im zajednički globalni jezik za komunikaciju o tim uticajima. GRI standardi su svetski priznati standardi za izveštavanje o održivosti koji omogućavaju organizacijama i njihovim zainteresovanim stranama da preduzmu mere i donesu bolje odluke koje stvaraju ekonomske, ekološke i socijalne koristi za sve. GRI izveštaj za 2020. godinu možete pogledati OVDE.