Skip to main content

Računi i plaćanja

Stanovništvo

Dinarski tekući račun – tekući račun sa osnovnim uslugama

Devizni tekući račun

Poljoprivreda

Namenski tekući račun za poljoprivrednike

Biznis

Tekući račun

Dozvoljeni minus po tekućem računu

Informacije o usluzi promene platnog računa

 

U skladu sa Zakonom o platnim uslugama, imate mogućnost da promenite platni račun i da to vrlo  jednostavno obavite.

U 3 banci na raspolaganu su Vam dinarski tekući i devizni tekući računi, koje možete otvoriti u našim filijalama/poslovnicama. Sam proces promene računa mi preuzimamo tako što ćemo kontaktirati vašu prethodnu banku i završiti proces promene računa. Više o samoj usluzi možete pročitati na OVOM LINKU.

Usluga promene platnog računa je bez troška, a naknada za mesečno održavanje platnog računa naplaćuje se u skladu sa važećim tarifama.