Skip to main content

Računi i plaćanja

Stanovništvo

Dinarski tekući račun – tekući račun sa osnovnim uslugama

Devizni tekući račun

Poljoprivreda

Namenski tekući račun za poljoprivrednike

Biznis

Tekući račun

Dozvoljeni minus po tekućem računu

Informacije o usluzi promene platnog računa

Detaljne informacije o usluzi promene platnog računa možete pogledati na linku: