Skip to main content

Rezultati poslovanja

OBS kroz brojke

Od osnivanja do 31. decembra 2020. godine u Srbiji je isplaćeno preko 255.000 kredita u iznosu od preko 728 miliona evra.

Na kraju 2020. godine 3 Banka je imala:

  • Kreditni portfolio u iznosu od 128,6 miliona EUR i 104,5 miliona EUR štednje
  • Blizu 60.000 kreditnih i 32.200 štednih klijenata
  • 460 zaposlenih u 32 poslovne jedinice
  • 40% kredita isplaćenih ženama i 76% kredita isplaćenih stanovnicima ruralnih krajeva Republike Srbije

92% naših kreditnih plasmana su mikro-krediti u iznosima do 5.000 evra,  a prosečan iznos kredita u 3 Banci je 1.950 EUR.