Skip to main content

Rezultati poslovanja

3 Banka kroz brojke

Od osnivanja do 31. decembra 2022. godine u Srbiji je isplaćeno preko 347.000 kredita u iznosu od preko 960 miliona evra.

Na kraju 2022. godine 3 Banka je imala:

  • Kreditni portfolio u iznosu od 20.4 milijardi dinara i 15.1 milijardi dinara štednje
  • Više od 75.000 kreditnih i blizu 35.000 štednih klijenata
  • 623 zaposlena u 38 poslovnih jedinica uključujući i centralu banke

Prosečan iznos kredita u 3 Banci je 1.950 EUR.