Skip to main content

Štednja

Dinarska štednja

Štedni račun u dinarima

Atraktivna štednja za uloge do milion RSD

Oročena štednja u dinarima

Oroči manje da bi ti se vratilo više

Devizna štednja

Štedni račun u evrima

Uvek dostupna Štednja po viđenju sa veoma atraktivnom kamatom za uloge do 5,000 EUR

Oročena štednja u evrima

Oroči manje da bi ti se vratilo više