Skip to main content

Štednja

Rentna štednja

mesečna renta bez kupovine stana

„Manje daje više“ oročena štednja u dinarima i evrima

Oroči manje da bi ti se vratilo više!

Dinarska štednja

Štedni račun u dinarima

Atraktivna štednja za uloge do 2 miliona RSD

Oročena štednja u dinarima

Štednja vaša dobra navika

Devizna štednja

Štedni račun u evrima

Uvek dostupna Štednja po viđenju sa veoma atraktivnom kamatom za uloge do 15,000 EUR

Oročena štednja u evrima

Štednja vaša dobra navika