Skip to main content

Štedni račun u dinarima

3 Banka je pripremila ponudu za A vista štednju u dinarima u želji da Vas podstakne da štedite redovno, bez obzira na visinu raspoloživih sredstava i posebno Vas nagradi za manje štedne uloge. Ova vrsta štednje je pravi izbor za Vas ukoliko povremeno želite da odvojite nešto novca sa strane ili imate ušteđevinu koja bi uskoro mogla da Vam zatreba.

Uz A vista štedni račun:

  • uplaćujete kada možete i koliko možete
  • kamata se na Vaš račun pripisuje mesečno
  • novac Vam je uvek na raspolaganju

Karakteristike A vista štednog računa:

  • Minimalni iznos oročenja: Nema
  • Period oročenja: Nema
  • Valuta: RSD
  • Isplata u valuti štednje
  • NKS je fiksna, do 4% u zavisnosti od iznosa štednje na računu, EKS do 3%

*Napomena: Dozvoljen jedan proizvod po klijentu po valuti (ukupno dve partije po klijentu).

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji. Detaljnije se možete informisati putem Brošure ili posetite sajt Agencije za osiguranje depozita.

Reprezentativni primer

A vista štedni račun
Valuta depozita RSD
Kriterijumi za indeksiranje depozita nema kriterijuma za indeksiranje
Ukupan iznos depozita 3,000,000 RSD
Visina i promenljivost godišnje nominalne kamatne stope 0.00% do 10,000 RSD
4.00% od 10,000.01 RSD do 2,000,000 RSD
1.00% od 2,000,001 RSD Fiksna
Efektivna kamatna stopa, godišnja 3.00%
Ukupan iznos kamate* 89,600.00 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun efektivne kamatne stope (EKS), poznati u momentu oglašavanja
Porez na prihod od kapitala nema
Ukupna štednja po isteku perioda oročenja uvećana za kamatu 3,089,600.00 RSD

EKS obračunat na dan 03.11.2022.
*U konkretnom primeru kamata na štednju je izračunata pod pretpostavkom da će navedeno stanje na računu biti nepromenjeno u periodu od 12 meseci, bez povećanja ili smanjenja uloga, uz uslov da je kamata podignuta na kraju navedenog perioda.

Svoja sredstva možete deponovati u filijalama:

Filijala Novi Sad
Bulevar oslobođenja 2a
Filijala Beograd
Jurija Gagarina 30g
Filijala Niš
Cara Dušana 86
Filijala Kragujevac
Nikole Pašića 9

Za sve informacije i zakazivanje svog termina pozovite Call centar na brojeve:

069 340 50 70

021 340 50 70