Skip to main content

Tekući račun

3 Banka u ponudi ima tekući račun u valuti dinar i evro, koji klijenti koriste za prijem zarade ili penzije, za prijem gotovinskih uplata i drugih vrsta priliva na račun, kao i za isplate u visini raspoloživih sredstava na računu na šalterima filijala banke.

Na sredstva na tekućem računu, kako dinarskom tako i deviznom, ne obračunava se kamata.

Opšti uslovi otvaranja vođenja i gašenja platnih računa i pružanja platnih usluga, Terminski plan i Tarife dostupni su na sledećem linku.